معرفی برنده نوزدهمین مسابقه ماهر

معرفی برنده نوزدهمین مسابقه ماهر

نوزدهمین مسابقه‌ ساخت فیلم آموزشی کوتاه با عنوان «مسابقه ماهر» ویژه کارشناسان شبکه توانا و معلمان دانش‌آموخته‌ رشته‌های مرتبط با علوم و فناوری نانو به همت باشگاه نانو برگزار شد.

113