نوکیا جزئیات جدیدی درباره استفاده از گرافن در پرچمدار خود ارائه می‌دهد!؟

نوکیا جزئیات جدیدی درباره استفاده از گرافن در پرچمدار خود ارائه می‌دهد!؟

به نظر می‌رسد در موبایل پرچمدار جدید نوکیا از گرافن در بخش خنک‌کننده استفاده شده‌ است. این شرکت چندین ثبت پتنت در بخش استفاده از گرافن در تلفن‌های هوشمند را در کارنامه خود دارد.

658