هوش مصنوعی برای سنتز بهتر نانولوله‌های کربنی به کار گرفته شد

هوش مصنوعی برای سنتز بهتر نانولوله‌های کربنی به کار گرفته شد

یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی به سرپرستی دانشمندان Skoltech بهترین الگوریتم هوش مصنوعی را برای تعیین شرایط سنتز نانولوله‌های کربنی با خواص متناسب با کاربردهای خاص در تحویل دارو، حسگرهای نظارت بر محیط زیست، لیزرها، فناوری انرژی هیدروژن، شناسایی کرده است.

85