شرکت‌های متعددی از mRNA برای ساخت واکسن استفاده کرده‌اند

شرکت‌های متعددی از mRNA برای ساخت واکسن استفاده کرده‌اند

با شیوع کرونا شرکت‌های متعددی به سراغ ساخت واکسن با کمک mRNA رفته‌اند و دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است. این روند در حال تداوم بوده و علاوه بر کرونا برای ویروس‌های دیگر و درمان سرطان نیز از این فناوری استفاده می‌شود.

57