استفاده از مدل‌سازی کامپیوتری برای شناسایی مهارکننده‌های پپتیدی

استفاده از مدل‌سازی کامپیوتری برای شناسایی مهارکننده‌های پپتیدی

یکی از روش‌های تشخیص گزینه‌های احتمالی دارویی، شبیه‌سازی کامپیوتری است. محققان با مدل‌سازی پپتیدهایی را شناسایی کردند که احتمالا بتواند برای مقابله با کرونا استفاده شود.

421
همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه فناوری‌نانو برای مقابله با کرونا

همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه فناوری‌نانو برای مقابله با کرونا

یک تیم تحقیقات بین‌المللی با مشارکت گروه‌های بین‌رشته‌ای نانوذراتی را طراحی کردند که می‌تواند ویروس‌های خانواده کرونا را از هوا پاک کند. نکته کلیدی در موفقیت این پروژه، مشارکت گرو‌ه‌های متعدد و مختلف تحقیقاتی است.

419
تولید ضدعفونی‌کننده و ماسک نانو در پاسخ به نیاز بازار

تولید ضدعفونی‌کننده و ماسک نانو در پاسخ به نیاز بازار

دانشگاه ایالتی لوزون مرکزی در پاسخ به تقاضای بازار، با استفاده از نانوذرات، اقدام به تولید مواد ضدعفونی‌کننده کرده است. همچنین محققان این دانشگاه از نانوالیاف برای تولید ماسک صورت استفاده کرده‌اند.

447