تجربه مثبت یک گلخانه‌دار بعد از دو سال استفاده از دستگاه نانوحباب

تجربه مثبت یک گلخانه‌دار بعد از دو سال استفاده از دستگاه نانوحباب

مهندس اتحادی یکی از گلخانه‌دارهایی است که برای کشت توت‌فرنگی از دستگاه نانوحباب استفاده کرده است. بعد از دو سال کار، ایشان معتقد است که فناوری نانوحباب هم برداشت محصول را افزایش داده و هم میزان آفت و بیماری را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

184
بهره‌بردار فناوری نانوحباب‌‌ساز: ۱۸۰ هزار بوته توت‌فرنگی را با این فناوری کشت داده‌ایم

بهره‌بردار فناوری نانوحباب‌‌ساز: ۱۸۰ هزار بوته توت‌فرنگی را با این فناوری کشت داده‌ایم

آقای مردانی در شهرک گلخانه‌ای بلداجی، یکی از بهره‌بردارانی است که از فناوری نانوحباب برای کشت گلخانه‌ای توت‌فرنگی به روش هیدروپونیک استفاده می‌کند. به اعتقاد ایشان استفاده از فناوری نانوحباب به سلامت بهتر گیاه و افزایش بهره‌وری کمک کرده است.

389
بهبود بهره‌وری در کشت توت‌فرنگی از نگاه دو بهره‌بردار فناوری نانوحباب

بهبود بهره‌وری در کشت توت‌فرنگی از نگاه دو بهره‌بردار فناوری نانوحباب

آقای مهندس اسدی، گلخانه‌دار توت‌فرنگی در استان قم و مهندس شکوری‌فرد، کارشناس و مشاور گلخانه‌های هیدروپونیک و خاکی که سابقه دو دهه فعالیت در حوزه کشت گلخانه‌ای دارد، استفاده از فناوری نانوحباب را برای بهبود بهره‌وری توت‌فرنگی بسیار موثر می‌دانند.

802
نظر مثبت دو گلخانه‌دار که از دستگاه نانوحباب‌ساز استفاده کردند

نظر مثبت دو گلخانه‌دار که از دستگاه نانوحباب‌ساز استفاده کردند

یکی از گلخانه‌دارانی که از دستگاه نانوحباب‌ساز شرکت نانوفناوری سراج برای کشت توت‌فرنگی استفاده کرده است، افزایش تولید محصول و کاهش نیاز به کود را از مزیت‌های به کارگیری این دستگاه در گلخانه‌ خود می‌داند. گلخانه‌دار دیگری، افزایش سلامت ریشه و کاهش پاتوژن‌های گیاهی را از نتایج به کار‌گیری دستگاه نانوحباب‌ساز می‌داند.

447