ستاره‌های صادراتی بر شانه شرکت‌های دانش‌بنیان

ستاره‌های صادراتی بر شانه شرکت‌های دانش‌بنیان

باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان Iran Hi-Tech Company Club=IHTECC با ماموریت ارتقای برند ملی در بازارهای بین‌المللی در سال ۹۸ شروع به کار کرد. ایده ی ایجاد این باشگاه از آن جا شکل گرفت که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای رقابت با دیگر شرکت‌های بین‌المللی آماده می‌شدند، اما در عمل به میزان فروش خوبی دست پیدا نمی‌کردند. پس از بررسی و تحقیقات متعدد مشخص شد، برند ملی ایران در جهان نیاز به ارتقا دارد. تا جایی که اگر این برند و نام به جایگاه اصلی خود دست نیابد، فروش شرکت‌های ایرانی توانمند ضربه جبران ناپذیری را متحمل می‌شود.

278