میزان آشنایی مردم با فناوری نانو چقدر است؟

هدف از برگزاری نمایشگاه نانو، آشنایی هر چه بیشتر مردم با فناوری‌های نوین به کار رفته در وسایل و لوازم صنعتی و پزشکی مورد استفاده آنان است.