دارپا نسل جدید لیزرهای کوانتومی را می‌سازد

دارپا نسل جدید لیزرهای کوانتومی را می‌سازد

محققانی که با آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) کار می‌کنند، موفق به دریافت گرنت مالی یک میلیون دلاری شدند. این حمایت مالی برای ایجاد نمونه اولیه یک لیزر کوانتومی صرف خواهد شد که متفاوت با تمام لیزرهایی است که تا کنون ساخته شده است.

این لیزر از درگیری کوانتومی استفاده کرده و از آن به عنوان چسب برای اتصال ذرات به هم استفاده می‌کند. با این کار لیزری ساخته می‌شود که بسیار متمرکزتر از لیزرهای رایج است.

انتظار می‌رود این لیزر نقش مهمی در بخش‌هایی نظیر ارتباطات ماهواره‌ای، نقشه برداری و سیستم‌های ردیابی مانند Lidar داشته باشد و همچنین از آن می‌توان دربخش‌های دیگر نظامی استفاده کرد.

به طور معمول، لیزرها با تحریک الکترون‌ها در اتم‌های مختلف کار می‌کنند تا در الگوی یکسانی نوسان کنند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، الکترون ها به حالت کم انرژی منتقل می‌شوند و نور منسجمی را آزاد می‌کنند که دارای طول‌موج و فاز یکنواختی است. این پرتوها سپس بین آینه‌هایی در داخل دستگاه تشدید می‌شود تا پرتو لیزر متمرکز ایجاد شود. با این وجود، یک لیزر کوانتومی در اصل ذرات نور را یک جا جمع می‌کند. محققان با استفاده از فوتون‌های درگیر، لیزر دقیق و قوی ایجاد می‌کنند که قادر به شلیک در مسافت‌های بسیار بیشتر و حتی در شرایط نامطلوب باشد. البته این امر باعث می‌شود تطبیق‌پذیری بیشتری برای عملیات نظامی فراهم شد، عملیات‌هایی که همیشه در آفتابی‌ترین شرایط رخ نمی‌دهند. ناسا اخیراً در حال آزمایش سیستم‌های ارتباطی جدید لیزر بوده است و این نوع لیزر کوانتومی می‌تواند به بهبود بیشتر نتایج کار آن‌ها کمک کند.

هنگامی که فوتون‌ها از جو عبور می‌کنند، می‌توانند به شدت آسیب ببینند. هنگامی که آن‌ها درگیر می‌شوند، چیزی که در این لیزر کوانتومی جدید رخ می‌دهد، آن‌ها هنوز هم آسیب می‌بینند اما فوتون‌ها می‌توانند از یکدیگر تا حدودی محافظت کنند و خروجی انرژی با ثبات تر و بالاتر را برای پرتو لیزر فراهم می‌کنند.

محققان امیدوارند که این فناوری به محاسبات کوانتومی و ارتباطات بهتر مخابراتی کمک کند. این فناوری می‌تواند خدمات ماهواره‌ای را قابل اطمینان تر کند.