نیاز قوانین سخت‌گیرانه برای محصولات فناوری نانو

در گزارشی که اخیراً توسط J.Clarence Davies چاپ شده است، بیان شده است که قوانین و مقررات رایج آمریکا در زمینه فناوری نانو قادر به انجام مراقبت عمومی دربرابر خطرات فناوری نانو نمی‌باشد. این خطرات فقط با وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین قدیمی‌ قابل رفع می‌باشد. وعده ایجاد بازار یک تریلیون دلاری در فناوری نانو در سال ۲۰۱۵ باعث ایجاد یک توهم اقتصاد در نزد افکار عمومی شده است. نویسنده این گزارش یک کاوشگر زیست محیطی است که پست‌های کلیدی را در دوره‌های ریاست جمهوری جانسون، نیکسون و جرج بوش پدر داشته است، وی این گزارش را برای مرکز بین‌المللی Woodrow Wilson تهیه کرده است.