تهیه نانوساختارهای سه بعدی از کوپلیمرهای خودآرای دو بعدی

یک تیم تحقیقاتی از بخش مهندسی و علوم دانشگاه Wisconsin-Madison توانسته است با استفاده از کوپلیمرهای خودآرای دو بعدی به شکل جدیدی از آن در ساختار سه بعدی دست یابد که تاکنون نظیر آن دیده نشده است و قابلیت کاربردهای بسیاری، ازجمله در صنعت ساخت کاتالیست‌ها، جداسازی مواد شیمیایی، و ساخت نیمه‌هادی‌ها دارد.

در گزارشی که اخیراً توسط J