تولید نانوسیم‌های طلا

دانشمندان مؤسسه فیزیک مدرن CAS چین، اخیراً به پیشرفتی بسیار مهم در زمینه تولید و بررسی نانو سیم‌ها طلایی چند بلوری و تک بلوری دست یافتند. آنها این کار را با استفاده از تابش پرتوهای یونی بر نمونه‌ها انجام دادند و گزارشی از کار آنها در مجله Nanotechnology به چاپ رسیده است.