معرفی پتنت هفته: رنگدانه‌های مرکب مبتنی بر پلی‌آلکیلن پلی‌آمین اصلاح شده با نانوذرات

معرفی پتنت با شمار&#۱۷۲۸ ۶۱۲۹۷۸۶ و عنوان: رنگدانه‌های مرکب مبتنی بر پلی‌آلکیلن پلی‌آمین اصلاح شده با نانوذرات اکسید فلزی و رنگ‌های آنیونی

عنوان فارسی: رنگدانه‌های مرکب مبتنی بر پلی‌آلکیلن پلی‌آمین اصلاح شده با نانوذرات اکسید فلزی و رنگ‌های آنیونی.
عنوان انگلیسی:

Composite pigments based on polyalkylenepolyamine-modified nanoparticulate metal oxides and anionic dyes

شماره پتنت: US 6129786
پدید آورندگان: B. Camara, M. Patsch, U. Steuerle, J. Romeis
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰/۱۰/۱۰

چکیده:
این اختراع به تولید نانوذرات فلزی اصلاح شده با پلی‌آلکیلن پلی‌آمین، رنگدانه‌های مرکب حاوی این نانوذرات و کاربرد آنها برای رنگ پوشاک، جوهر، پلاستیک، کاغذ، چوب، چرم و. . . مربوط می‌شود.
برای تهیه رنگدانه‌های مرکب ابتدا pH محلول سوسپانسیون نانوذرات اکسید فلز را که با پلی‌الکیلن پلی‌آمین دارای اتصالات عرضی یا بدون اتصالات، اصلاح شده‌اند، بین ۳ تا ۶ تنظیم می‌کنند، سپس آن را تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌‌گراد به مدت ۳ ساعت حرارت می‌دهند و پس از آن به محلول معلق، رنگپایه آنیونی می‌افزایند و دمای محلول را در مدت زمان واکنش (۱ تا ۲۴ ساعت) از حدود ۱۰۰ به ۲۰ درجه سانتی‌‌گراد کاهش می دهند. در نهایت رنگدانه‌های مورد نظر را با روش‌های معمول جدا و خشک می‌کنند.
به منظور اصلاح نانوذرات اکسید فلز با پلی‌آلکیلن پلی‌آمین، دو روش زیر در این اختراع ارائه شده است:

  1. گرم کردن محلول معلق نانوذرات اکسید فلزی در آب یا در یک محلول آلی بی‌اثر با مونومر آلکیلن آمین و در صورت نیاز، افزودن یک عامل ایجاد اتصالات عرضی
  2. تهیه نانوذرات اکسید فلز در محیط با فرایند سل-ژل به وسیله‌ هیدرولیز استرهای آلی اسیدهای فلزی در حضور پلی‌آلکیلن پلی‌آمین فاقد یا دارای اتصالات عرضی و یا مونومر آلکیلن آمین و در صورت نیاز افزودن یک عامل ایجاد اتصالات عرضی

نانوذرات اکسید فلزی ترجیحاً از اکسید سیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید زیرکونیوم، اکسید تیتانیوم و اکسید قلع انتخاب می‌شوند.