برگزاری سمیناری با عنوان فناوری‌نانو، انقلابی نوین در هزاره سوم

سمیناری با عنوان فناوری‌نانو، انقلابی نوین در هزاره سوم هشتم خرداد ماه سال جاری در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه از ساعت ۱۴-۱۳ با ارائه آقای مهندس رامین چراغعلی برگزار خواهد شد.

سمیناری با عنوان ” فناوری‌نانو، انقلابی نوین در هزاره سوم” هشتم خرداد ماه سال جاری در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه از ساعت ۱۴-۱۳ با ارائه آقای مهندس رامین چراغعلی برگزار خواهد شد.
حضور برای عموم در این سمینار آزاد است.