معرفی گزارش Research & Markets در زمینه نانوحافظه‌ها

شرکت Research & Markets خبر از ایجاد بازاری جدید برای حافظه‌های مبتنی بر فناوری نانو بعد از سال ۲۰۰۶ داده است. در گزارشی که این شرکت منتشر کرده است، تجاری سازی حافظه‌هایی مانند FRAM، MRAM، حافظه اوونیک، حافظ&#۱۷۲۸ مولکولی، حافظ&#۱۷۲۸ نانولوله‌ای، حافظه هولوگرامی، سیستم‌های حافظه‌ای مبتنی بر MEMS و دیگر فناوری‌های مربوط به حافظه‌ها تا دهه آینده عملی خواهد شد.

شرکت Research & Markets خبر از ایجاد بازاری جدید برای حافظه‌های مبتنی بر فناوری نانو بعد از سال ۲۰۰۶ داده است. در گزارشی که این شرکت منتشر کرده است، تجاری سازی حافظه‌هایی مانند FRAM، MRAM، حافظه اوونیک، حافظه مولکولی، حافظه نانولوله‌ای، حافظه هولوگرامی، سیستم‌های حافظه‌ای مبتنی بر MEMS و دیگر فناوری‌های مربوط به حافظه‌ها تا دهه آینده عملی خواهد شد.
این گزارش وضعیت فرصت‌های موجود در این فناوری و چارچوب زمانی انجام و تحقق آن را به تفضیل مورد بررسی قرار داده است. وضعیت فعلی بازار هر کدام از این فناوری‌ها نیز مشخص شده است، برای مثال این فناوری‌ها هم اکنون در مرحله R&D تولید نمونه اولیه، تولید نیمه صنعتی یا تولید انبوه صنعتی هستند. در این گزارش همچنین درباره این که در هر فناوری کدام محصول نهایی و در چه زمینه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت بحث شده است. برای مثال آیا آنها SRAM, DRAM، فلش، حافظه‌های دیسکی یا مخلوطی از این حافظه‌ها را جایگزین نمونه‌های فعلی بکنند؟ آیا آنها محصولات کاملاً جدیدی را اختراع کنند؟
در قسمت دیگر این گزارش، نقش کلیدی شرکت‌های فعال در زمینه نیمه‌هادی‌ها و OEMs مورد بحث قرار گرفته است که شامل توسعه تعدادی از شرکت‌های کوچک فعال در این زمینه می‌شود و همچنین چه تعداد راهکار رقابتی در زمینه نانوحافظه‌ها می‌تواند موفق باشد و این راهکارها کدام است؟
در فصل دوم این گزارش فناوری نانوحافظه‌ مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این فصل به طور خلاصه مروری بر راهکارهای کلیدی در فناوری نانو حافظه و چگونگی عملکرد آنها صورت گرفته است. همچنین بحث عمیقی درباره میزان توسعه هر یک از فناوری‌ها که شرکت‌های OEM و نیمه هادی‌ها در گیر آن شده و در آن رشد کرده‌اند انجام شده است. در جایی که امکان نزدیک تجاری شدن وجود دارد بحث مطالعه پایه‌ای دانشگاهی مطرح می‌گردد. این فصل به بحث عمیقی درباره آنالیز مزایای تجاری هر کدام از چشم اندازهای نانوحافظه‌ها پرداخته است. این مزایا شامل، غیر فرار بودن، استحکام بالا، امکان تولید محصولی کاملاً جدید و هزینه تولید کمتر می‌باشد. در نهایت در این فصل در مورد این که استفاده از مواد جدید در چه جاهایی منجر به تولید محصول جدید می‌شود بحث شده است.
در فصل سوم به بررسی کاربردهایی که نانوحافظه‌ها در هشت سال آینده خواهند داشت پرداخته است. همچنین به بررسی حافظه‌های معمولی که در آینده امکان جایگزینی نانوحافظه‌ها به جای آنها وجود دارد و محل‌هایی که این نانوحافظه‌ها در آنها به کار گرفته خواهند شد پرداخته است. همچنین در این فصل به بررسی تعدادی از محصولات مانند لب تاپ‌ها، کامپیوترهای خانگی، وسایل مصرفی برقی، کامپیوترهای بازرگانی، محصولات شبکه‌ای، تلفن‌های همراه، دیگر ادوات دستی مخابراتی، رمزگشاهای همراه، ادوات پخش و ضبط صوتی، سیستم‌های کنترل، حسگرها، کارت‌های هوشمند و RFIDs که نیاز بیشتری نانوحافظه‌ها دارند پرداخته شده است.
در فصل چهار نیز به بحث درباره پیش‌بینی روش‌شناسی و همچنین پیش‌بینی تحولی که توسط این مواد وکاربردهای آن در هشت سال آینده ایجاد می‌شود پرداخته است.