برگزاری کارگاه آموزشی آماده سازی نمونه های زیستی برای دستگاه TEM

گارکاه آموزشی آماده سازی نمونه های بیولوژیک برای دستگاه TEMبه مدت سه روز در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۵ در محل آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیک دانشگاه تهران با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد.

گارکاه آموزشی آماده سازی نمونه های زیستی برای دستگاه TEMبه مدت سه روز در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۵ در محل آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است این کارگاه مختص آزمایشگاه های عضو شبکه که دستگاهTEM دارند بوده و امکان ثبت نام از متقاضیان آزاد وجود ندارد.
کلاس های تئوری و عملی دوره در طول سه روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
روز اول
کلاس تئوری: مقدمه، مقایسه میکروسکوپ نوری و الکترونی، مفهوم بزرگنمایی، وضوح، اثر پراش بر روی وضوح، طرح لنزهای الکترومغناطیس، خطاهای لنزی، طرح میکروسکوپ الکترونی TEM (شامل سیستم‌های: تولید اشعه، ورود و خروج، نمونه، سیستم تصویری، سیستم خلاء و سیستم مشاهده و عکاسی)
کلاس عملی: آشنایی عملی با مفاهیم تئوری ارائه شده
ناهار و نماز
کلاس تئوری: آماده‌سازی انواع نمونه‌های TEM، طرز تهیه فیکساتیوها و بافرها
کلاس عملی: آماده‌سازی نمونه‌های بافتی و تهیه فیکساتیوها
روز دوم
کلاس تئوری: ادامه آماده‌سازی نمونه‌های TEM، مکانیزم فیکساسیون شیمیایی، آبگیری، تهیه رزین
کلاس عملی: آماده‌سازی نمونه
ناهار و نماز
کلاس تئوری: فیلتراسیون داخلی، قالب‌گیری، آماده‌سازی نمونه‌های سوسپانسیونی و کشت سلولی
کلاس عملی: آماده‌سازی نمونه
روز سوم
کلاس تئوری: اولترامیکروتومی ، آرایش بلوک (Trimming)، طرز تهیه چاقو‌های شیشه‌ای، برش‌گیری ضخیم و نازک
کلاس عملی: اولترامیکروتومی
ناهار و نماز
کلاس تئوری: مکانیزم تشکیل کنتراست، اصول رنگ‌آمیزی مثبت و منفی در TEM، تکنیک سایه زدن با فلز، تولید میکروگراف‌های الکترونی و تعیین بزرگ‌نمایی نهایی، تفسیر میکروگراف‌های الکترونی
کلاس عملی: کنتراست و رنگ‌آمیزی و ظهور و چاپ میکروگراف‌های الکترونی
آدرس محل برگزاری:
میدان انقلاب، دانشگاه تهران، جنب مسجد دانشگاه، دانشکده علوم، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB)، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی