ایجاد میکروحباب‌های از بین‌برنده سرطان به کمک نانوذرات

یکی از کاربردهای نویدبخش نانوذرات طلا، استفاده از آنها برای تبدیل لیزر به حرارت می‌باشد که می‌تواند سلول‌های بدخیم را از بین ببرند. در ادامه این روش برای درمان سرطان، گروهی از محققان، روشی را توسعه داده‌اند که در آن از نانوخوشه‌های طلا برای ایجاد میکرو‌حباب‌های بخار بهره می‌برند. این میکروحباب‌ها می‌توانند سلول‌های مورد نظر را از بین ببرند.

یکی از کاربردهای نویدبخش نانوذرات طلا، استفاده از آنها برای تبدیل لیزر به حرارت است؛ این نانوذرات با استفاده از این تبدیل می‌توانند سلول‌های بدخیم را از بین ببرند. در ادامه این روش گروهی از محققان برای درمان سرطان، روشی را توسعه داده‌اند که در آن از نانوخوشه‌های طلا برای ایجاد میکرو‌حباب‌های بخار بهره می‌برند. این میکروحباب‌ها می‌توانند سلول‌های مورد نظر را از بین ببرند.
گروهی از محققان مؤسسه سلامتی و انتقال جرم Luikov در مینسک بلاروس از نانوخوشه‌های طلای حاوی پادتن جهت از بین بردن سلول‌های سرطان خون موجود در یک نمونه مغز استخوان بهره بردند. برای به دست آوردن بهترین نتیجه، آنها از یک روش برچسب‌گذاری دومرحله‌ای استفاده کردند.
در مرحله اول، از پادتن‌‌های مونوکلونال ویژه تشخیص (پادتن‌‌هایی که در آزمایشگاه‌های بالینی برای تشخیص زیرمجموعه‌های acute B-lymphoblast leukemia (ALL) مورد استفاده قرار می‌گیرند)، برای برچسب دار کردن سلول‌های بدخیم استفاده نمودند. این پادتن‌‌های ویژه به عنوان هدفی برای پادتن‌ مونوکلونال دوم، که به نانوذرات طلا متصل می‌شوند، عمل می‌نمایند.
تصاویر نشان داد که سلول‌های سرطانی، برعکس سلول‌های سالم تنها نانوذرات برچسب دار را جذب می‌کنند. این نانوذرات به تدریج درون سلول‌های سرطانی جمع شده و نانوخوشه‌هایی را به وجود می‌آورند که می‌توانند با تابش نور لیزر، میکروحباب تولید نمایند. یکی از مزایای تشکیل نانوخوشه‌ها این است که می‌توانند با تابش لیزر کمتری نسبت به نانوذرات تنها، میکروحباب‌ها را تولید نمایند و موجب کاهش آسیب‌دیدگی بافت‌های سالم شوند.
در حقیقت پالس‌های لیزر منفرد می‌توانند میکروحباب‌ها را درون سلول‌های سرطانی تولید نمایند، در صورتی که با نانوذرات آزاد درون محلول این پدیده اتفاق نمی‌افتد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که تنها با تابش یک پالس لیزر، ۸۵ درصد سلول‌های سرطانی از بین می‌روند. تابش‌های بیشتر موجب از بین رفتن بیش از ۹۹ درصد سلول‌های سرطانی می‌گردد.