غلبه بر مشکل حلالیت داروهای ضدسرطان جدید با نانوذرات

محققان فرانسوی نوعی نانوکپسول‌های لیپیدی توسعه داده‌اند که می‌تواند بر مشکل حلالیت داروهای ضد سرطان غلبه کند.

محققان فرانسوی نوعی نانوکپسول‌های لیپیدی توسعه داده‌اند که می‌تواند بر مشکل حلالیت داروهای ضد سرطان غلبه کند.
درمان سرطان تخمدان، به دلیل مقاومت بیماران در برابر داروها بسیار مشکل می‌باشد. شیمی‌دان‌های پزشکی با تولید گروه جدیدی از داروها با عنوان tripentoneها به مبارزه با این مشکل پرداخته‌اند. این داروها در سلول‌های سرطانی قابلیت خوبی از خود نشان داده‌اند، اما کاربرد آنها در مدل‌های حیوانی با شکست مواجه شده است، زیرا این داروها به سختی در سیالات زیستی حل می‌شوند.
این تیم تحقیقاتی به مدیریت دکتر Jean-Pierre Benoit این نانوکپسول‌های لیپیدی را با استفاده از تری گلیسیریدها و مواد فعال سطحی ساخته‌اند. این مواد خود را آرایش داده و ساختاری به وجود می‌آورند که دارای یک هسته نامحلول درآب و یک پوسته محلول در آب می‌باشد. زمانی که tripentone به این مخلوط اضافه شود، با قسمت آبگریز سیستم درآمیخته و نانوذرات بسیار یکنواختی با قطر حدود ۵۰ نانومتر ایجاد می‌شود.
نانوذرات حاوی tripentone چنان پایدار می‌باشند که در مدت سه روز هیچ دارویی از آنها آزاد نمی‌شود. با این حال، اگر نانوذرات خالی دارای هسته و پوسته به محیط آزمایش اضافه شوند، نانوذرات حاوی دارو، محتوای خود را در طول مدت ۱۰ روز آزاد می‌کنند. نانوذرات حاوی دارو به تنهایی برای سلول‌های سرطانی بسیار سمی می‌باشند.
جزئیات این کار تحقیقی در مقاله‌ای با عنوان:
“Formulation of sustained release nanoparticles loaded with a tripentone, a new anticancer agent”
منتشر شده است. خلاصه‌ای از این کار تحقیقاتی از طریق PubMed قابل دسترسی می‌باشد.