ساخت الیاف سیلیسیومی با مقطع مثلثی

محققان ژاپنی موفق به ساخت نوع جدیدی از الیاف سیلیکونی شده اند که برخلاف تمام نانوساختارهای یک بعدی قبلی، دارای مقطع مثلثی می‌باشند که در مواد بی‌شکل مشاهده نمی‌شود.

محققان ژاپنی موفق به ساخت نوع جدیدی از الیاف سیلیکونی شده اند که برخلاف تمام نانوساختارهای یک بعدی قبلی، دارای مقطع مثلثی می‌باشند که در مواد بی‌شکل مشاهده نمی‌شود.
این الیاف سیلیکونی منشوری، شکل جدیدی از مواد سیلیکونی با قابلیت های بسیار زیاد ایحاد می کند. این مواد کاربردهای جالب توجهی در الکترونیک نوری و نیز بهبود کاتالیزورها و حسگرهای شیمیایی SnO2 خواهند داشت.
در مقاله ای که اخیرا محققان ICYS و NIMS به چاپ رسانده اند، از تولید انبوه این الیاف سیلیکونی با مقطع مثلثی خبر داده اند.
بدلیل رشد مطلوب صفحات خاص با انرژی سطحی کم، جامدات وجه‌دار در مواد معدنی بلوری زیاد مشاهده می شود. اما از سوی دیگر چنین شکل‌های در مواد معدنی بی شکل بسیار نادر بوده و ساخت آنها هنوز بعنوان یک چالش مطرح است.
دکتر Hu سرپرست این تیم تحقیقاتی، چنین توضیح می دهد که: ” ما الیاف سیلیسیومی بی شکل را با روش VLS با کاتالیزور قلع و با بازدهی بالا و به کمک تجزیه حرارتی مشترک پودرهای SiO و SnO ساختیم. نانوذرات SnO2 روی سطح این الیاف سیلیکونی قرار گرفته و ساختارهای ترکیبی ذره/ الیاف SiO2/SnO2 را تشکیل می دهند. “