تشخیص چندین ژن همزمان با حسگرهای زیستی نانولرزانکی

یک تیم از محققان اروپایی با استفاده از لرزانک‌های نانومقیاس در یک ابزار میکروسیالاتی، یک حسگر زیستی قابل حمل توسعه داده‌اند که می‌تواند توالی‌های ژنتیکی خاص را تشخیص دهد. چنین ابزاری می‌تواند برای تشخیص تغییرات ژنتیکی مرتبط با سرطان در بالین یک بیمار با در دفتر یک فیزیکدان مورد استفاده قرار گیرد.

 یک تیم از محققان اروپایی با استفاده از لرزانک‌های نانومقیاس در یک ابزار میکروسیالاتی، یک حسگر زیستی قابل حمل توسعه داده‌اند که می‌تواند توالی‌های ژنتیکی خاص را تشخیص دهد. چنین ابزاری می‌تواند برای تشخیص تغییرات ژنتیکی مرتبط با سرطان در بالین یک بیمار با در دفتر یک فیزیکدان مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این تحقیق در مجله Sensors and Actuators B: Chemical منتشر شده است.
دکتر Laura Lechuga از مرکز ملی میکروالکترونیک اسپانیا رهبری تیم توسعه دهنده این حسگر جدید را بر عهده دارد. در این حسگر جدید، ۲۰ نانولرزانک، ۲۰ لیزر نشر سطحی، و یک مدار تشخیص نور درون یک ابزار میکروسیالاتی گرد هم آورده شده‌اند. هر نانولرزانک با یک رشته کوتاه اسید نوکلئیک که مکمل ژن هدف می‌باشد پوشانده شده و هر لرزانک با لیزر مخصوص خودش مورد تابش قرار می‌گیرد.
زمانی که یک محلول حاوی ژن مورد نظر از روی لرزانک‌ها عبور می‌کند، این ژن به اسید نوکلئیک مکمل خود پیوند یافته و موجب خم شدن آن می‌شود (درست همانند خم شدن تخته شیرجه زمانی که کسی روی آن قرار می‌گیرد). با خم شدن لرزانکی که اسید نوکلئیک خاصی روی آن قرار دارد، زاویه بازتابش نورآن لرزانک تغییر می‌کند. این تغییر توسط یک شناساگر نوری یکپارچه تشخیص داده شده و یک پالس الکتریکی ایجاد می‌شود. این محققان ابزار ذکر شده را با استفاده از روش‌های لیتوگرافی استاندارد و روی یک ویفر سیلیکونی ایجاد نمودند. باید توجه داشت که این ابزار قابلیت تشخیص همزمان و آنی چندین اتصال ژنی مختلف را دارد.
جزئیات این کار تحقیقاتی در مقاله‌ای با عنوان:
“A highly sensitive microsystem based on nanomechanical biosensors for genomics applications”
منتشر شده است. این مقاله قبل از چاپ به صورت آنلاین منتشر شده است. خلاصه این مقاله در سایت مجله در دسترس می‌باشد.