تنظیم شکاف باند در گرافیت

محققان منبع نور پیشرفته (ALS) و موسسه Fritz Haber و دانشگاه Erlangen-Nuremburg آلمان یک ساختار باند قابل تنظیم در گرافیت دولایه‌ای یافته‌اند که می‌تواند کلید‌زنی در مقیاس اتمی را ممکن سازد. ساختار باندی گرافیت به تقارن محلی بستگی دارد. این تیم تحقیقاتی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان با ایجاد صفحات نامتقارن گرافیت که در دولایه قرار گرفته‌اند، یک شکاف باند را القا نمود.