معرفی کتاب هفته: ایجاد عامل‌های زیستی در نانومواد

سری کتاب‌های جدید – فناوری نانو برای علوم حیات – اولین منبع جامع در مورد علوم حیات و مواد در مقیاس نانو می‌باشند.
هر جلد از این کتاب‌ها با تلفیق و بکارگیری تعداد زیادی از مقالات نادر چاپ شده در مجلات تخصصی مربوطه، یک دید کلی و مختصر درباره استفاده از فناوری نانو در طراحی، ایجاد و توصیف کاربردهای زیست- پزشکی فراهم می‌کند.

New Page 1

سری کتاب‌های جدید”فناوری نانو برای علوم حیات”
اولین منبع جامع در مورد علوم حیات و مواد در مقیاس نانو می‌باشند.