کاهش اثرات منفی پرتوها در درمان سرطان با کمک نانوذرات

محققان مرکز سرطان Kimmel در دانشگاه توماس جفرسون و کالج پزشکی جفرسون به کمک جنین شفاف و کوچک گورخر‌دریایی ثابت کردند که نانوذرات میکروسکوپی می‌تواند به عنوان رده جدیدی از عوامل محافظ در برابر پرتو رادیویی عمل کند و بافت‌های سالم بدن را از آسیب‌های وارده از پرتوهای رادیویی تا سطح استاندارد دارویی محافظت کند.

۲۷ آذر- محققان مرکز سرطان Kimmel در دانشگاه توماس جفرسون و
کالج پزشکی جفرسون؛ به کمک جنین شفاف و کوچک گورخر‌دریایی ثابت کردند که نانوذرات
میکروسکوپی می‌تواند به عنوا