شکل‌دهی نانوشاخ‌های ‌کربنی جهت‌ نقل ‌و ‌انتقالات درون سلولی

به گفته دانشمندان ‌چینی‌ نانوشاخ‌های ‌کربنی‌(CNH) می‌توانند ‌ابزار‌ قابل ‌اعتمادی ‌برای‌ نقل‌ و ‌انتقالات ‌درون ‌سلولی ‌باشند. ‌پژوهشگران دانشگاههای ‌تی‌یان‌جینگ ‌ و ‌نانکای ‌به ‌روشی ‌ساده ‌برای ‌جدا‌کردن آرایه‌های ‌نانومقیاس ‌دست‌ یافتند ‌‌که ‌بر ‌انحلال‌‌ناپذیری ‌مواد‌ در‌آب غلبه کرده و ‌از ‌توده‌ شدن ‌ناخواسته آنها ‌جلوگیری می‌‌کند.

به گفته دانشمندان ‌چینی‌ نانوشاخ‌های
‌کربنی‌(CNH) می‌توانند ‌ابزار‌ قابل ‌اعتمادی ‌برای‌ نقل‌ و ‌انتقالات
‌درون ‌سلولی ‌باشند.

‌پژوهشگران دانشگاههای ‌تی‌یان‌جینگ ‌ و ‌نانکای ‌به ‌روشی ‌ساده ‌برای
‌جدا‌کردن آرایه‌های ‌نانومقیاس ‌دست‌ یافتند ‌‌که ‌بر ‌انحلال‌‌ناپذیری
‌مواد‌ در‌آب غلبه کرده و ‌از ‌توده‌ شدن ‌ناخواسته آنها ‌جلوگیری می‌‌کند.

یک‌CHN ‌با ‌انتهای ‌بسته را می‌توان مدل ‌حجیم ‌و ‌توپر‌ یک نانولوله‌
کربنی ‌تک‌ دیواره‌ تلقی‌ کرد ‌که ‌به ‌صورت‌ کلاهکی ‌به ‌شکل‌ شاخه‌ یا
‌مخروط در آمده است.

نیروهای‌ واندروالس ‌قوی ‌سبب‌ می‌شود‌CHNها آرایشی ‌شبیه ‌گل‌کوکب‌ کروی
با ‌قطر‌ کمتر ‌از ۱۰۰ نانومتر بگیرند.
این ‌ساختار ‌ویژه، توانایی نقل و ‌انتقالات ‌درون سلولی را‌‌ به CHNها
‌می‌دهد ‌که در واقع برتری این گونه نسبت به ‌نانولوله‌ها، ‌‌نانو‌ذرات‌ و
‌نانومیله‌ها به حساب می‌آید‌.

CHNها دارای‌ سطوح‌ بزرگ‌ و‌ حفره‌های ‌فراوان ‌برای‌ جذب ‌‌و نگهداری
‌داروهای ‌درمانی،‌ ژنها ‌‌و‌ پروتئینها ‌‌هستند.

پژوهشگران برای ‌جدا‌کردن این آرایه‌ها‌، CHNها را در محلولی از صمغ‌ ‌و آب
حل ‌کردند ‌‌و‌ سپس مخلوط را به ‌مدت۲۰‌دقیقه تحت‌ امواج مافوق صوت قرار
دادند.

طیف‌سنجی رامان تخریب نسبیCHNها را در حین سونیکیت‌شدن نشان می‌دهد.‌ این
محلول‌های معلق برای۶ ‌ماه پایدار هستند. محلول‌های معلق‌ یکنواخت‌
جوهرمانند زیست‌ سازگارند ‌و ‌به‌ ‌نظر ‌می‌رسد‌ به ‌طور ‌مناسبی ‌با
‌محموله‌های ‌بیولو‌ژیکی جهت نقل ‌و انتقالات ‌درون‌سلولی ترکیب شده‌اند‌.

‌آزمایشات‌ اولیه ‌نشان ‌می‌دهد CHNها‌ خواص‌ انتقالی ‌سریعی‌ دارند‌ که
‌به ‌کاهش‌ تخریب ‌آنزیمی داروها، ‌ژن‌ و ‌پروتئینها ‌در حین انتقال کمک‌
می‌کند.

پژوهشگران بر ‌این ‌باورند ‌که CHNها ‌سازگاری ‌زیستی ‌بالایی ‌در ‌مقایسه
‌با ‌نانولوله‌ها ‌دارند ‌زیرا می‌توان آنها‌ را با ‌خلوص‌ بالا در غیاب
‌کاتالیزورهای ‌فلزی ‌تهیه ‌کرد.