آینده ابزارهای الکترونیکی در مقیاس نانو

مواد در مقیاس نانو خواص کاملاً متفاوتی نشان می‌دهند. نانولوله‌ها و نانوالیاف کربنی در حالت مارپیچ خود کاملاً خواص الکترونیکی متفاوتی نسبت به گونه‌های غیر مارپیچ دارند. مهندسین UC San Diego و دانشگاه Clemson در حال مطالعه این تفاوتها هستند به امید اینکه اجزای جدیدی برای ابزارهای الکترونیکی در مقیاس نانو تولید کنند.

مواد در مقیاس نانو خواص کاملاً متفاوتی
نشان می‌دهند. نانولوله‌ها و نانوالیاف کربنی در حالت مارپیچ خود کاملاً
خواص الکترونیکی متفاوتی نسبت به گونه‌های غیر مارپیچ دارند.

مهندسین UC San Diego و دانشگاه Clemson در حال مطالعه این تفاوتها هستند
به امید اینکه اجزای جدیدی برای ابزارهای الکترونیکی در مقیاس نانو تولید
کنند.

آپارو راو با همکاری باندارو از دانشگاه کلمسون بر روی سنتز کنترل شده
نانولوله‌های کربنی با اشکال متنوع از قبیل مارپیچی و اتصالات Y شکل از
طریق فرآیندهای رسوب‌دهی بخار شیمیایی کار کردند و پس از رشد دادن آنها از
میکروسکوپ الکترونی عبوری برای انجام دادن آنالیزهای ساختاری نانولوله‌های
غیر خطی استفاده کردند.

مهندسین همچنین در حال تحقیق بر سازوکارهای رشد نانولوله‌ها، نقایص،
سازوکارهای هدایت الکتریکی در مقیاس نانو و مدل‌سازی تجهیزات هستند. علاوه
بر این، آنها هم در جستجوی طرح‌بندی مدارهای الکتریکی و اپتوالکترونیکی و
محدودیتهای عملکرد ابزار در اندازه‌گیری‌های فرکانس بالا هستند.

حضور اتمهای کربن منفرد در مکانهای استراتژیک در درون نانولوله‌ها تعیین
کننده شکل مارپیچ یا خطی آنها است.

کاربر روی نانوسیمهای غیر خطی در UCSD و گوشه کنار دنیا در حال انجام است.
برای مثال Bandaru و همکارانش اخیراً مقاله‌ای در مجله Journal of Applied
physics به چاپ رسانده‌اند که در آن سازوکار چگونگی رشد نانولوله‌ها و
الیاف نوری تشریح شده است. بخصوص، مدل شرایطی را که تحت آن مارپیچ شدن
اتفاق می‌افتاد پیش بینی کرده‌اند.

دانشمندان، هنوز باید درباره خواص بنیادی آنها، درباره اینکه چگونه رشدشان
را کنترل نمایند و اینکه چگونه آنها را به صورت تجهیزات مورد نیاز درآورند
چیزهای زیادی بیاموزند.