استفاده از اسرار فناوری نانو طبیعت برای ساخت ماده چسبنده جدید

محققان با ترکیب نمودن دو استراتژی هوشمندانه طبیعت برای چسبندگی در محیط خشک و مربوط، یک ماده سنتزی جدید تولید کرده‌اند که می‌تواند در آینده منجر به ساخت بانداژها، وصله‌ها و مواد جراحی بادوام‌تر و با طول عمر بیشتر شود.

محققان با ترکیب نمودن دو استراتژی هوشمندانه طبیعت برای چسبندگی در محیط
خشک و مربوط، یک ماده سنتزی جدید تولید کرده‌اند که می‌تواند در آینده منجر
به ساخت بانداژها، وصله‌ها و مواد جراحی بادوام‌تر و با طول عمر بیشتر شود.

این دانشمندان که توسط موسسه ملی تحقیقات دندانپزشکی و سر و صورت وابسته به
موسسه ملی سلامت حمایت می‌شوند، یک ماده سنتزی طراحی کرده‌اند که ویژگی
چسبندگی خشک پای مارمولک خانگی را همراه با چسبندگی زیر آب صدف دوکپه‌ای به
همراه دارد.

این ماده ترکیبی که آنها آن را نانوچسب geckel نامیده‌اند، در آزمایش‌های
اولیه چسبندگی خوبی هم در محیط خشک و هم در محیط مرطوب از خود نشان داده
است. این ماده همچنین نسبت به چسب‌های قبلی که مبتنی بر خاصیت چسبندگی پای
مارمولک بودند، در شرایط سخت محیط خشک و مرطوب دوام بیشتری دارد.

هر موی پای مارمولک که حدود یک دهم موی انسان قطر دارد، در انتها به چندین
شاخه منشعب می‌شود. هر یک از این بخش‌های منشعب شده حاوی یک ساختار فنجان
مانند می‌باشد که اصطلاحاً spatulae نامیده می‌شود و باعث افزایش مساحت
سطحی هر مو می‌گردند.

در حالی که هر موی انسان فقط در یک نقطه با سطح در تماس است، هر موی
مارمولک با بخش‌های تلمبه‌مانند خود چندین تماس با سطح برقرار می‌کند.
دانشمندان تخمین می‌زنند که مارمولک با داشتن حدود نیم میلیون مو در هر پا،
هنگامی که روی دیوار می‌دود، حدود یک میلیارد spatulae در پاهای اوکار
می‌کنند.

این دانشمندان آرایه‌ای کوچک از نانوپلیمرها تولید کردند که از الگوی فضایی
طبیعی موهای پای مارمولک تقلید می‌کند. سپس آنها این آرایه‌ها را با لایه
نازکی از یک ماده سنتزی پوشاندند. این ماده سنتزی نیز ویژگی چسبندگی
برگشت‌پذیر صدف دو کپه‌ای را ایجاد می‌کند.

این محققان نتایج کار خود را در مجله Nature منتشر کرده‌اند.