ساخت نانوسیم‌های قاصدکی زیبا

محققان چینی به روش ساده ای برای رشد خوشه‌های نانوسیمی و تبدیل آن به آرایه‌های ریز گل مانند دست یافته‌اند.

محققان چینی به روش ساده‌ای برای رشد خوشه‌های نانوسیمی و
تبدیل آن به آرایه‌های ریز گل‌مانند دست یافته‌اند.

آنها با تبخیر پیوسته حلال و تغلیظ مداوم محلولی از استات سرب
و سایستیبن (فرایند ساده‌ای که در حد انبوه و در دمای اتاق و
فشار عادی هم قابل انجام است) موفق به تولید نانوخوشه‌های فوق‌العاده
منظم سربی قاصدک‌ شکل از سیم‌های سایستین(نوعی اسیدآمینه
گوگرددار که در سلول‌های گیاهی و حیوانی یافت می‌شود) شده‌اند
 
  

آنها با با تغییر شرایط واکنش و کنترل ساختار این خوشه‌ها
توانستند قاصدک‌ مانند‌هایی را با تعداد سیم‌گلبرگ‌های بیشتری
تولید کنند.

این محققان نشان دادند که افزودن سایستین‌های بیشتر به این
ترکیب، موجب کاهش گستردگی تقسیمات بلوری و پیدایش ساختارهایی
دسته‌گل‌مانند نیز می‌شود، همچنین با افزودن فقط چند قطره اسید
به این محلول سپس حرارت دادن آن در یک اتوکلاو، انواع مختلفی
از ساختارهای جدید شکوفه‌مانند چهار یا هشت پر دارای سولفید
سرب(که ماده‌ای نیمه‌رسانا به شمار می‌آید) تولید می‌شود.

این دانشمندان هم‌اکنون در حال بررسی ساز وکار دقیق شکل‌گیری
این ساختارهای نهایی هستند