ساخت توده‌ از سلولهای سرطانی برای کمک به اکتشافات دارویی

در طی سالهای اخیر محققان دریافته‌اند که توده‌های کروی و کوچک سلولهای سرطانی برای ارزیابی پاسخ این سلولها به داروهای ضدسرطان از سلولهای منفرد بهتر می‌باشند. محققان دانشگاه کالیفرنیا ابزار جدیدی مبتنی بر میکروفلوئیدیکس ساخته‌اند که توده‌های کروی فراوانی از سلولهای بدخیم سرطانی می‌سازد.

در طی سالهای اخیر محققان دریافته‌اند که
توده‌های کروی و کوچک سلولهای سرطانی برای ارزیابی پاسخ این سلولها به
داروهای ضدسرطان از سلولهای منفرد بهتر می‌باشند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ابزار جدیدی مبتنی بر میکروفلوئیدیکس ساخته‌اند
که توده‌های کروی فراوانی از سلولهای بدخیم سرطانی می‌سازد. ویژگی مهم این
روش امکان تکرار مجدد آن و تطابق روش مذکور با روشهای غربالگری داروها با
کارایی بالا می‌باشد.

برای اینکه سلولها در محیطی که قرار است بصورت ساختارهای مجزا به هم بچسبند،
به دام بیافتند، محققان ابزاری ساختند که با بکارگیری خواص جریان مایع در
اندازه‌های نانو، سلولها را در ساختاری U شکل به دام می‌اندازد.

بعد از به دام انداختن سلولها، همچنان که مایع از درون یک کانال کوچک عمقی
در درون ساختار U شکل عبور می‌کند این سلولها اکسیژن و مواد غذایی یا
داروهای افزوده شده را دریافت می‌کند. این عملکرد شبیه همان چیزی است که که
در خصوص تغذیه در تومورهای کوچک موقعی که از رگهای پیرامون به بیرون نشت می‌کنند
اتفاق می‌افتد. محققان به این روش توانستند در هر سانتیمتر مربع ۷۵۰۰
مجموعه ۹ تا ۱۱ سلولی بدست آورند.

مطالعات سایر محققان نشان داده است که توده‌های کروی تومور نسبت به تک‌لایه‌های
سلولی مقاومت بیشتری به دارودرمانی دارند. در این حالت سلولها بعد از به
دام افتادن به یکدیگر می‌چسبند و بجای ایجاد مجموعه‌ای از سلولهای مجزا،
تشکیل یک توده کوچک سلولی به شکل کروی می‌دهند. این توده‌های کوچک احتمالا
نمایی واقعی از تومورها در ابتدای رشد خود را نشان می‌دهند. محققان عنوان
کردند که با تغییر در اندازه ساختار U شکل می‌توانند توده‌های کروی بزرگتر
نیز بسازند.

نتایج این مطالعه در مجله Biomedical Microdevices منتشر شده است.