نانوروغن‌کاری در شرایط روغن سوزی شدید

شرکت آپ نانومتریالز(یک تهیه‌کننده محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است) اعلام کرد که آزمایش‌های اخیر نشان داده‌اند که ‌استفاده از نانولاب(NanoLub) ـ اولین نرم‌کننده جامد مبتنی بر فناوری‌نانو در جهان ـ به‌عنوان یک افزودنی در یک روغن موتور، منجر به ادامه روغن‌کاری نرمال ماشین‌ها و موتورها در شرایط روغن‌سوزی شدید، می‌شود. مطابق این آزمایش‌ها، هنگام استفاده از فرمولاسیون نانولاب، در مقایسه با روغن موتور مرسوم، موتورها و ماشین‌ها بعد از روغن‌سوزی شدید می‌توانند تا هفت برابر، مدت زمان بیشتری کار کنند.

شرکت آپ نانومتریالز(یک تهیه‌کننده محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است)
اعلام کرد که آزمایش‌های اخیر نشان داده‌اند که ‌استفاده از
نانولاب(NanoLub) ـ اولین نرم‌کننده جامد مبتنی بر فناوری‌نانو در جهان
ـ به‌عنوان یک افزودنی در یک روغن موتور، منجر به ادامه روغن‌کاری
نرمال ماشین‌ها و موتورها در شرایط روغن‌سوزی شدید، می‌شود. مطابق این
آزمایش‌ها، هنگام استفاده از فرمولاسیون نانولاب، در مقایسه با روغن
موتور مرسوم، موتورها و ماشین‌ها بعد از روغن‌سوزی شدید می‌توانند تا
هفت برابر، مدت زمان بیشتری کار کنند.

نانولاب از ذرات دی سولفید تنگستن(WS2) ـ که ساختار کروی دارند و معروف
به فولرین‌های معدنی هستند ـ ساخته می‌شود. این فولرین‌های معدنی با
غلتیدن شبیه توپ‌های خیلی ریز، باعث روغن‌کاری می‌شوند. هنگامی که
نانولاب در روغن موتور مایع یا گریس به‌عنوان یک افزودنی استفاده شود،
خواص روغن‌کاری گریس یا روغن موتور را نسبت به فرسودگی و اصطکاک تا ده
برابر افزایش می‌دهد، همچنین نانولاب قسمت‌های متحرک را با یک فیلم
نازک نرم‌کننده معروف به تری‌بوفیلم؛ می‌پوشاند و به‌عنوان یک «منبع
روغن‌کاری بی‌وقفه» در هنگام نشتی‌های شدید روغن موتور، برای مدت
طولانی روغن‌کاری را به‌صورت نرمال ادامه می‌دهد.

اخیراً ‌اندریان اُیلا از دانشگاه نیوکاسل انگلستان، آزمایش‌‌های
مستقلی را با روغن موتور دنده سنگینی که با پودر نانولاب مخلوط شده
‌بود، روی دنده‌ها انجام داده‌است. در فولاد روغن‌کاری‌شده با روغن
موتور نانولاب، با یک میکروسکوپ نوری هیچ نوع فرسودگی مشاهده نشد، در
صورتی که در روغن موتور مرجع، فرسودگی زیاد است. وجود یک تری‌بوفیلم
سودمند روی دنده‌های روغن‌کاری‌شده با فرمولاسیون نانولاب، مشاهده شد.
استفان سیلاگ از دانشگاه‌ استکهلم و همکارانش، با روش‌های تجزیه و
تحلیل پیشرفته، حضور این تری‌بوفیلم را نشان دادند که ضخامتی در حد فقط
چند لایه اتمی داشت.

دکتر مناکم گِنوت، مدیر اجرایی شرکت آپ نانومتریالز، گفت:” ادامه
روغن‌کاری در شرایط روغن‌سوزی شدید، نه تنها از صدمه دیدن ماشین‌ها و
موتورها جلوگیری می‌کند، بلکه در سیستم‌های خطیر از قبیل سکوهای
هوابرد، کاربردهای ایمنی مهمی نیز دارد؛ مثلاً اجازه می‌دهد که یک
هلیکوپتر در حال روغن‌سوزی با ایمنی روی زمین بنشیند.”

آهارون فوِرستین، رئیس شرکت آپ نانومتریالز، گفت: “نانولاب در
آزمایش‌های مستقل زیادی در سرتاسر جهان، کاهش اصطکاک و فرسودگی را
به‌ویژه در شرایط بحرانی از قبیل بارگزاری بسیار زیاد، بسیار بهتر از
نرم‌کننده‌های مرسوم، نشان داده‌است.”

دکتر نیلز فلیشر، رئیس کسب و کار و توسعه محصول شرکت آپ نانومتریالز،
گفت:” نانولاب در آزمایش‌‌های گوناگون انجام‌شده از سوی آزمایشگاه‌های
تست‌کننده مستقل، غیر سمی شناخته شده‌است و صحت این امر را نیز
‌استانداردهای بین‌المللیECD (سازمانی برای توسعه و عملیات اقتصادی)
تأیید نموده‌است. این آزمایش‌های دقیق سمیت، در همراهی کامل با مقررات
کمیسیون اروپا برای ذرات آزمایشگاهی خوب(GLP)، انجام شده‌اند.”