طرح نظریه ای جدید در زمینه نانو مدارها توسط یک دانشمند ایرانی

پروفسور نادر انقطاع، دانشمند ایرانی که به تحقیق در دانشگاه پنسبلوانیا آمریکا مشغول است با استفاده از فناوری‌نانو نظریه کاملاً جدیدی در مورد مدارها ارائه کرده است که در صورت نتیجه بخش بودن آزمایشات عملی آن، می‌تواند زمینه ساز فناوری‌های جدید و قابل اطمینانی در نانوالکترونیک باشد.

پروفسور نادر انقطاع، دانشمند ایرانی که به تحقیق در دانشگاه پنسبلوانیا
آمریکا مشغول است با استفاده از فناوری‌نانو نظریه کاملاً جدیدی در
مورد مدارها ارائه کرده است که در صورت نتیجه بخش بودن آزمایشات عملی
آن، می‌تواند زمینه ساز فناوری‌های جدید و قابل اطمینانی در
نانوالکترونیک باشد. به موجب این نظریه جریان الکتریکی بجای جابجایی
الکترون – حفره‌ها به‌صورت یک موج الکترومغناطیسی تعریف می‌شود. وی در
نظر دارد سوئیچهایی را با این مدارهای جدید (که آن را متا نانو مدار
نامیده است) بسازد که به باور وی می‌تواند به نوع جدیدی از داده پردازی
اپتیکی و شاید شکل تازه ای از واحدهای محاسباتی نانومقیاس منجر شود. از
جمله دیگر طرحهای وی انجام انتقالات بی سیم در مقیاس نانو با استفاده
از نور (یا همان مخابرات اپتیکی بین نانوساختارها یا حتی سلولها) به
شیوه ای مشابه با امواج رادیویی یا میکروویو در مقیاسهای بزرگتر است.