روش جدیدی جهت جداسازی سلولها از یکدیگر به کمک فناوری نانو

محققان دانشگاه MIT روشی ساده و ارزان جهت جداسازی انواع سلولها از یکدیگر ابداع کرده اند. از این ابداع ارزان قیمت می توان جهت تشخیص بیماریهایی همچون سرطان حتی در مناطق دوردست استفاده کرد.

محققان دانشگاه MIT روشی ساده و ارزان جهت جداسازی انواع سلولها از یکدیگر
ابداع کرده اند. از این ابداع ارزان قیمت می توان جهت تشخیص بیماریهایی
همچون سرطان حتی در مناطق دوردست استفاده کرد.

به گفته یکی از محققان این روش در عین حالی که حالت تهاجمی اندکی دارا
است بسیار نوآورانه و جدید می باشد. این روش مبتنی بر نحوه بر هم کنش
سلولها و سطوحی است که بر روی آن می لغزند ( همانند سطوح دیواره عروق
خونی) در این ابزار جدید سطحی به کمک خطوطی از ماده ای که با سلولها بر
هم کنش دارد روکش میشود و باعث میشود که این سطح برای انواع خاصی از
سلولها چسبنده شود.

این خطوط مورب، بر جریان مایع حاوی سلولهای در حال عبور از روی سطح می
باشند. از این رو انواع خاصی از سلولها به روکش واکنش نشان داده و از
بقیه جدا میشوند. به عنوان مثال با این روش می توان سلولهای سرطانی را
از بقیه جداسازی نمود و در نهایت می توان از آن به عنوان ابزاری ساده
جهت غربالگری سرطان ها استفاده کرد. سلولهای بنیادی نیز به همین صورت
پاسخ می دهند و از آن برای تحقیقات و جداسازی و تخلیص این نوع از
سلولها نیز می‌توان استفاده کرد.

در حالت عادی، به یک سری از انواع تجهیزات و چندین مرحله آزمایش جهت
جداسازی این سلولها نیاز است لذا استفاده از این روشها در غربالگری های
گسترده خونی و نیز در مناطق دور دست امکان پذیر نیست . اگر چه در حال
حاضر این روش برای ارزیابی سلولهای خونی طراحی شده است با این حال روش
مذکور برای شناسایی سلولهای بنیادی نیز حساس میباشد لذا با حداقل آسیب
به سلولها می توان آنها را جمع آوری و تغلیظ نمود.

محققان بعد از انجام مطالعات مقدمانی انتظار دارند حدود ۲ سال طول بکشد
تا بتوانند ابزار استانداردی جهت تحقیقات بسازند و در صورت نیاز به
استفاده از آن در بالین و مشکلات متعدد مربوط به آزمایشات متعدد و
توسعه ابزار به حدود ۵ سال نیاز است تا دستگاه جهت این منظور آماده
شود.