فناوری نانو در پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی ایران، پنجمین کنگره دو سالانه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران را هفته اول شهریور ماه ۱۳۸۷در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند. یکی از محورهای این کنگره به فناوری نانو اختصاص دارد.

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی ایران پنجمین کنگره دو سالانه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران را هفته اول شهریور ماه ۱۳۸۷در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.
یکی از اهداف ویژه و شاخص در این کنگره نسبت به دوره های گذشته توجه به سیاست گذاری، فرصت ها و چالش های موجود در بخش اجرایی کشاورزی کشور در حوزه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون است. این گردهمایی فرصتی است برای ارائه نتایج پژوهشی انجام شده، تبادل آراء و افکار متخصصین این رشته و محل مناسبی برای تصمیم گیری های اساسی برای توسعه، تعالی و تحقق اهداف والای آموزش و پژوهش در عرصه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون می‌باشد.

محورهای بحث در این کنگره:
الف)مکانیک ماشین های کشاورزی
۱- طراحی، ساخت و ارزیابی
۲- کنترل پیشرفته
۳- اتوماسیون
۴- بهینه سازی
ب) فناوریهای پس از برداشت
۱- بررسی خواص فیزیکی محصولات کشاورزی
۲- آزمون های غیر مخرب
۳- ضایعات و بازیافت
ج) فناوری های نوین
۱- فناوری نانو
۲- مکاترونیک و روباتیک
۳- سامانه های هوشمند
۴- کشاورزی دقیق
د) مدیریت و مکانیزاسیون
۱- مدیریت و بهره وری سیستم های مکانیزه
۲- مدیریت کاهش ضایعات
۳- کاربرد انرژی های نوین در کشاورز
۴- کنترل مصرف انرژی
۵- کشاورزی دقیق
۶- نگهداری وتعمیرات
۷- مدیریت اطلاعات
۸- نقش مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در توسعه پایدار
۹- استانداردهی آموزشی و فنی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
۱۰- چالش های اجرایی و سیاست گذاری در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت www.um.ac.ir مراجعه نمایید.
توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.