رکورد بازده پیل‌های خورشیدی شکسته شد

دکتر برام هوکس ( Bram Hoex) و همکارانش توانستند بازده نوعی از پیل‌های خورشیدی را که بسیار مورد توجه هستند از ۹/۲۱ به ۲/۲۳ درصد افزایش دهند.

دکتر برام هوکس ( Bram Hoex) و همکارانش توانستند بازده نوعی از پیل‌های خورشیدی را
که بسیار مورد توجه هستند از ۹/۲۱ به ۲/۲۳ درصد افزایش دهند.

هوکس یک لایه فوق العاده نازک اکسید آلومینیوم ( حدود سی نانومتر) را بر روی
پیل‌های خورشیدی سیلیکونی کریستالی اعمال کردند. این لایه نازک حاوی تعداد زیادی از
بارهای منفی است که باعث حذف اتلاف انرژی در سطح می‌شود، در حالی که اتلاف انرژی در
سطح در حالت عادی قابل توجه است. با این فرآیند ۲/۲۳ درصد نور خورشید توسط پیل‌های
خورشیدی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود در حالی که تاکنون این مقدار ۹/۲۱ درصد
بود.

بهبود بازده ما را یک قدم به ایجاد تحولی عظیم در انرژی خورشیدی نزدیک تر می کند.
بهبودی به اندازه تقریبی بیش از یک درصد ممکن است کم به نظر بیاید، اما با این وجود
می‌تواند میلیون‌ها برای سازندگان پیل‌های خورشیدی بازده داشته باشد. طبق محاسبات
هوکس این بهبود در راندمان می تواند بازده خط تولید پیل‌های خورشیدی را تا حدود پنج
میلیون در سال افزایش دهد. انتظار بر این است که لایه های فوق العاده نازک قیمت کمی
داشته باشند.

این تحقیق با همکاری انستیتو آلمانی فرانهوفر انجام شد. قسمتی از هزینه کار هوکس به
عنوان طرحی با کاربرد صنعتی در زمینه پیل‌های خورشیدی با بازده بالا، توسط دولت
پرداخت شد.