ساخت ویروس‌ها به کمک فناوری‌نانو

محققان کره‌ای توانسته اند ویروسی را بسازند که قادر است درمان مورد نظر را با کارایی بالاتر از آنچه تاکنون میسر بوده است به سلول‌های بیمار منتقل کند. این ساختار جدید این قابلیت را به دلیل وجود شاخک بدست آورده است..

محققان کره‌ای توانسته‌اند ویروسی را بسازند که قادر است درمان مورد نظر را با کارایی بالاتر از آنچه تاکنون میسر بوده است به سلول‌های بیمار منتقل کند. این ساختار جدید این قابلیت را به دلیل وجود شاخک بدست آورده است.
اولین ویروس مصنوعی در سال ۲۰۰۳ و جهت درمان مردم و نه برای از بین بردن آنها ساخته شد. یک ویروس به همان راحتی که باعث مرگ مردم می شود قادر است درمان‌های لازم را نیز به سلول‌ها منتقل سازد. مشکل استفاده از ویروس مصنوعی این است که هیچ کس نتوانسته است آنها را به شکل دلخواه و مناسب جهت انتقال عوامل درمانی درآورد. با این حال، محققان کره‌ای توانسته‌اند ویروسی را بسازند که قادر است درمان مورد نظر را با کارایی بالاتر از آنچه تاکنون میسر بوده است به سلول‌های بیمار منتقل کند. علت این امر هم وجود شاخکهای لاوکرافتین ویروس جدید است.
محققان کره‌ای با کمک فناوری‌‌نانو ساختار ویروس را شکل دادند و سپس ملکول‌های خودآرا به آن افزودند. نتیجه، ایجاد ویروسی با فیلامان‌های زیاد بود. چنین ساختاری باعث می‌شود ویروس مدت طولانی در بدن برجای بماند.
اهمیت این کشف در چیست؟ هدایت دقیق عوامل درمانی به درون سلول‌ها به کمک ویروس‌ها همچون بکارگیری یک آدمکش حرفه‌ای جهت از بین بردن هدف در مقایسه با روش‌های رایج درمانی که مانند دویدن پیرامون یک شهر و شلیک گلوله بصورت تصادفی در جهات مختلف است.