همایش کاربردهای فناوری‌نانو در پزشکی

همایش سالانه وضعیت فناوری اروپا در نانوپزشکی(ETPN)، در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

همایش سالانه وضعیت فناوری اروپا در نانوپزشکی(ETPN)، در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر
سال جاری میلادی در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. برخی از محورهای این همایش
عبارتند از:

وضعیت تحقیقات در نانوپزشکی، تجاری‌سازی داروهای میکروملکولی، تشخیص‌های مبتنی بر
فناوری‌نانو، ترمیم اعضا، نانوپزشکی: نمونه‌هایی از پیشرفت‌های اخیر در دارورسانی،
وضعیت و جایگاه کشور فرانسه در نانوپزشکی، ملاحظات قانونی نانوپزشکی و درمان سلولی.

ETPN سه حوزه کاربردی را شناسایی کرده و تلاش کرده است بیشتر از محققان فعال در این
سه حوزه دعوت کرده تا آخرین دستاوردهای خود را در این زمینه ارائه کنند. این سه
حوزه عبارتند از:

• تشخیص‌های مبتنی بر فناوری‌نانو ، مانند تصویربرداری

• دارورسانی هدفمند

• پزشکی ترمیمی

اعضای ETPN شامل شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مرتبطی می‌شوند
که در حوزه نانوپزشکی فعالیت می‌کنند.