غرفه‌های برتر اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو معرفی شدند

در روز پایانی اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو، از غرفه‌های برتر تقدیر به عمل آمد. در این نمایشگاه غرفه‌ها در چهار دسته کلی مورد ارزیابی قرار گرفتند: از دسته اول(شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌ها) سه غرفه، از دسته دوم(شامل شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های خدماتی) سه غرفه، از دسته سوم(شامل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری) یک غرفه و از دسته چهارم(شامل نهادهای دولتی) یک غرفه به‌عنوان غرفه‌های برگزیده معرفی شدند.

در روز پایانی اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو، از غرفه‌های برتر
تقدیر به عمل آمد. در این نمایشگاه غرفه‌ها در چهار دسته کلی مورد ارزیابی قرار
گرفتند: از دسته اول(شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌ها) سه غرفه،
از دسته دوم(شامل شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های خدماتی) سه
غرفه، از دسته سوم(شامل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری) یک غرفه و از دسته
چهارم(شامل نهادهای دولتی) یک غرفه به‌عنوان غرفه‌های برگزیده معرفی شدند.

در ارزیابی غرفه‌ها چهار شاخصِ محتوای غرفه، ظاهر غرفه، نظم در شرکت و نظر
بازدیدکنندگان مورد نظر قرار گفت که در نهایت شمار این شاخص‌ها به ۱۴رسید که
شامل استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی متنوع از قبیل استند، بروشور، پوستر و
لوح فشرده، کیفیت ظاهری ابزارهای اطلاع‌رسانی، میزان نمایش دستاوردها، وضعیت
چیدمان ظاهری غرفه، تعامل غرفه‌داران با بازدیدکنندگان، نظم در شرکت(یعنی رعایت
ضوابط اعلام‌شده از سوی ستاد اجرایی نمایشگاه، که در هشت شاخص تعریف شده بود) و
نظر بازدیدکنندگان در مورد برترین غرفه‌ها شاخص‌های ارزیابی غرفه‌ها می‌شود.

بعد از ارزیابی‌های صورت‌گرفته در سه روز برگزاری نمایشگاه و دریافت نظرات
بازدیدکنندگان، غرفه‌های مشمول بیشترین امتیاز (بر اساس دسته‌های مذکور)،
به‌عنوان غرفه برتر اعلام گردیدند:

دسته اول: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها:

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی بابل؛
مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی؛
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی.

دسته دوم؛ شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی فناوری‌نانو:

شرکت نانوپاک‌پرشیا؛
شرکت مهندسی نرمین نوین شیمی؛
شرکت فناوران آراز تجهیز.

دسته سوم؛ مراکز رشد و پارک‌ها:

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ.

دسته چهارم؛ نهادهای دولتی:

کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی.