انتصاب دکتر سعید سرکار به‌عنوان دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو

دکتر صادق واعظ‌ زاده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی حکمی دکتر سعید سرکار را به‌عنوان دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو منصوب نمودند.در این حکم همچنین از آقای مهندس سید رضا سجادی بخاطر تلاش ممتد در پیشبرد امور مربوط به فناوری‌نانو تقدیر و تشکر شده است.

دکتر صادق واعظ‌ زاده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی حکمی دکتر سعید سرکار را به‌عنوان دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو منصوب نمودند.در این حکم همچنین از آقای مهندس سید رضا سجادی بخاطر تلاش ممتد در پیشبرد امور مربوط به فناوری‌نانو تقدیر و تشکر شده است.
دکتر سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) است. ایشان پیش از این نیز، به‌عنوان مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی این ستاد مشغول به فعالیت بوده‌اند.