اولین تصاویر از جای پای لاروهایBranacle

چسبیدن ارگانیسم‌های دریایی‌ مثلbranacle، به کشتی‌ها هر ساله منجر به بروز خسارات میلیاردی در صنایع دریایی می‌شود. به همین منظور تحقیقاتی در دانشگاه Twente در زمینه تکثیر و رشد branacleها صورت گرفت تا چگونگی چسبیدن آنها به سطح کشتی‌ها کشف شود؟ این ارگانیسم دریایی، سیمانی پروتئینی می‌سازد و اثری که پس از چسبیدن به کشتی بر جای می‌گذارد، «جای پا» نامیده می‌شود. این جای پا حاوی مواد شیمیایی‌ای است که لاروهای دیگر را به‌سمت خودش جذب می‌کند.

چسبیدن ارگانیسم‌های دریایی‌ مثلbranacle، به کشتی‌ها هر ساله منجر به بروز
خسارات میلیاردی در صنایع دریایی می‌شود. به همین منظور تحقیقاتی در دانشگاه
Twente در زمینه تکثیر و رشد branacleها صورت گرفت تا چگونگی چسبیدن آنها به
سطح کشتی‌ها کشف شود؟ این ارگانیسم دریایی، سیمانی پروتئینی می‌سازد و اثری که
پس از چسبیدن به کشتی بر جای می‌گذارد، «جای پا» نامیده می‌شود.

این جای پا حاوی مواد شیمیایی‌ای است که لاروهای دیگر را به‌سمت خودش جذب می‌کند.
بنابراین اولین قدم برای تجمع و کلون شدن لاروها، همین جای پاست. به کمک فناوری‌نانو
برای اولین بار محققان دانشگاه Twente توانستند جای پاها را اندازه‌گیری نمایند
که در حدود ۳۰ میکرون بود. این کار با کمک میکروسکوپ اتمی(AFM) انجام گرفت.

این میکروسکوپ، پس از جستجوی یک سطح، اختلاف‌های موجود در ارتفاع نقاط مختلف
سطح را با استفاده از یک سوزن ظریف اندازه‌گیری می‌کند. این روش جدید نه تنها
قادر به مشاهده اجسام بسیار کوچک است، بلکه در محیط‌های طبیعی مثل زیرِ دریاها
نیز کارایی دارند.

Branacle جانداران دو جنسی با ابعادی در حدود سانتی‌متر هستند، این جانداران
دارای اسکلتی از جنس کربنات کلسیمی هستند که مثل یک سپر عمل می‌کند. این اسکلت
بیرونی مانند صدف دو‌کفه‌ای‌ها در هم قلاب شده، موجب اصطکاک زیادی بین آب و
کشتی می‌شود، این امر مصرف سوخت را بالا می‌برد. حذف این پوسته‌های کربنات
کلسیمی از بدنه کشتی‌ها بسیار پرهزینه و مشکل است.