توجه ارتش آمریکا به استفاده از فناوری‌نانو در زمینه خوردگی

سازمان فناوری‌های سازگار ارتش آمریکا (CTC) با همکاری مرکز مدیریت شرکت مَن تِک (e-Ic) و شرکت بین المللی NACE، از حامیان « نشست خوردگی» ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۹ هستند. این نشست در روزهای ۳ تا ۵ فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی در فلوریدای آمریکا برگزار خواهد شد.

سازمان فناوری‌های سازگار ارتش آمریکا (CTC) با همکاری مرکز مدیریت شرکت مَن تِک (e-Ic) و شرکت بین المللی NACE، از حامیان «نشست خوردگی» ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۹ هستند. این نشست در روزهای ۳ تا ۵ فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی در فلوریدای آمریکا برگزار خواهد شد.

محور نشست سال ۲۰۰۹ ارتش آمریکا در زمینه خوردگی با عنوان «تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در زمینه ضد خوردگی» خواهد بود. این نشست فنی و تخصصی، تحقیقات بنیادی و کاربردی دانشگاه‌ها، صنعت و دولت را در حوزه فناوری نانو که بر موضوع خوردگی تمرکز دارند، بحث و بررسی خواهد کرد.

هدف از برگزاری این نشست، تبادل اطلاعات در زمینه راه‌و‌حل‌های ضدخوردگی فناوری نانو، که ارتش آمریکا را قادر خواهد کرد تا برای کاهش خوردگی و اثرات آن، راهبرد بلند مدت تدوین کند، است. حداقل کردن اثرات خوردگی بر هزینه‌های چرخه حیات محصولات و جنگ‌ها از دیگر اهداف این نشست است.