فراخوان شرکت در بزرگ‌ترین همایش سالانه فناوری‌نانودر اروپا

بزرگ‌ترین همایش سالانه فناوری‌نانوی اروپا که در سال جاری میلادی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد، فراخوان خود را برای یافتن شرکت‌کنندگان در آن، منتشر کرده است.

بزرگترین همایش سالانه فناوری نانوی اروپا که در سال جاری میلادی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر در شهر برلین برگزار خواهد شد، فراخوان خود را برای یافتن شرکت کنندگان در آن، منتشر کرده است.

مسوولین این همایش به دنبال سخنرانانی هستند تا فعالیتهای تحقیقاتی آنها با حوزه‌های تمرکز این رویداد منطبق بوده و همچنین کاربردهای بالقوه این فناوری را نیز پوشش دهد.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این رویداد، پیشنهادهای خود را در زمینه‌های زیر ارائه کنند:
• الکترونیک
• سطوح کارکردی
• نانوفتونیک
• سیستم‌های نانوالکترومکانیک (NEMS)
• مواد
• زیستفناوری و سلامت
• ابزارها و تجهیزات تعیین مشخصات
• انرژی
• غذا
• ایمنی و
• سرمایه گذاری