آیین نامه حمایت از ثبت اختراع در حوزه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حفاظت از دستاوردهای پژوهشی و صنعتی فناوری نانو اقدام به حمایت ویژه از ثبت اختراع (پتنت) در این حوزه می‌نماید. در این برنامه حمایتی علاوه برپرداخت ۸۰ درصد از هزینه های مربوط به ثبت اختراع، مبلغی نیز به عنوان جایزه تشویقی به مخترعان اعطا میگردد.

New Page 1

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حفاظت از
دستاوردهای پژوهشی و صنعتی فناوری نانو اقدام به حمایت ویژه از ثبت اختراع
(پتنت) در این حوزه می‌نماید. در این برنامه حمایتی علاوه برپرداخت ۸۰ درصد
از هزینه های مربوط به ثبت اختراع، مبلغی نیز به عنوان جایزه تشویقی به
مخترعان اعطا میگردد.

حمایت از ثبت اختراع در حوزه فناوری نانو
۱ – حمایت از ثبت اختراعاتی که نتیجه پایان نامه‌های دانشجویی هستند.
نحوه حمایت:
الف) حمایت از ثبت اختراع: پرداخت ۸۰ درصد از کل هزینه ثبت اختراع
در یک اداره پتنت معتبر نظیر EPO، USPTO و…
نحوه پرداخت: مرحله به مرحله با تایید یکی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات
مالکیت فکری که مراحل ثبت اختراع از طریق آن صورت می‌گیرد و پس از پرداخت
۲۰ درصد توسط مالک پتنت در هر مرحله
ب) حمایت تشویقی از مخترعان:
مبلغ حمایت: تا سقف ۶ میلیون تومان
زمان پرداخت: ۵۰ درصد پس از فایلینگ اختراع، ۵۰ درصد پس از گرنت نهایی
سهم مخترعان: ۵۰ درصد استاد راهنما، ۵۰ درصد دانشجو

۲ – حمایت از شرکتهای فعال در زمینه فناوری نانو:
پرداخت ۸۰ درصد هزینه های مربوط به ثبت اختراع در یک اداره معتبر بین
المللی پتنت
نحوه پرداخت: مرحله به مرحله با تایید شرکت ارایه دهنده خدمات مالکیت فکری
که مراحل ثبت اختراع از طریق آن صورت می‌گیرد و پس از پرداخت ۲۰ درصد هزینه
ثبت اختراع توسط شرکت مالک اختراع در هر مرحله

۳ – حمایت از ثبت اختراع توسط مخترعین منفرد:
الف) حمایت از ثبت اختراع: پرداخت ۸۰ درصد از کل هزینه ثبت اختراع
در یک اداره پتنت معتبر نظیر EPO، USPTO و…
نحوه پرداخت: مرحله به مرحله با تایید یکی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات
مالکیت فکری که مراحل ثبت اختراع از طریق آن صورت می گیرد و پس از پرداخت
۲۰ درصد توسط مالک پتنت در هر مرحله
ب) حمایت تشویقی از مخترعان:
مبلغ حمایت: تا سقف ۶ میلیون تومان
زمان پرداخت: ۵۰ درصد پس از فایلینگ اختراع، ۵۰ درصد پس از گرنت نهایی

حمایت ویژه از موسسات و شرکت هایی که موفق به فروش پتنت شوند:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به هر موسسه و یا شرکتی که موفق به فروش گواهی
ثبت اختراع (ثبت شده توسط پژوهشگران و موسسات پژوهشی داخلی در خارج از
کشور) به طرف های خارجی شود، پاداش مالی ویژه پرداخت خواهد کرد. مبلغ این
پاداش تا سقف ۳۰ میلیون تومان خواهد بود که بسته به شرایط فروش پتنت و به
شرط ارایه مدارک و قراردادهای مالی فروش پرداخت خواهد شد.

گردش کار ثبت اختراع در حوزه نانو:

 1.  ارایه درخواست کتبی حمایت از ثبت اختراع به
  ستاد نانو – واحد مالکیت فکری
  از طریق نمابر به شماره ۶۱۰۰۲۲۲۲ یا ایمیل به آدرس
  Patent@nano.ir

 2. بررسی اولیه درخواست در ستاد ویژه توسعه فناوری
  نانو

 3. معرفی افراد واجد شرایط به شرکتها و موسسات ارایه
  دهنده خدمات مالکیت فکری از طرف ستاد

 4. عقد قرارداد ثبت اختراع با یکی از موسسات و پرداخت
  ۲۰ درصد از مبلغ ثبت اختراع از طرف مخترعین به موسسه

 5. ارسال تصویر قرارداد ثبت اختراع فیما بین مخترع و
  یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات مالکیت فکری و تایید پرداخت ۲۰ درصد
  مبلغ قرارداد توسط مخترع از طرف شرکت مذکور

 6.  بررسی مدارک ارسالی و پرداخت ۸۰ درصد مبلغ
  باقیمانده در هر مرحله توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو