اولین کنفرانس بین‌المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری‌ها و یافته‌های نو

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران درنظر دارد اولین کنفرانس بین‌المللی – تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری‌ها و یافته‌های نو – را در تاریخ ۹ الی ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۸۸ با مشارکت دانشگاه‌ها، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و با حضور اعضای برجسته دانشگاه‌ها، کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران در صنعت آب و تصفیه فاضلاب برگزار نماید.

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران درنظر دارد اولین کنفرانس بین‌المللی “تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری‌ها و یافته‌های نو” را در تاریخ ۹ الی ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۸۸ با مشارکت دانشگاه‌ها، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و با حضور اعضای برجسته دانشگاه‌ها، کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران در صنعت آب و تصفیه فاضلاب برگزار نماید.

محورهای کنفرانس با تاکید بر پیشرفت‌های اخیر و کاربرد فناوری‌های نو دربرگیرنده موارد زیر است.

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی

فرایندهای بازیافت آب

سیاست‌گذاری‌ها، خط مشی‌ها و قوانین در مدیریت پایدار

فناوری‌های‌نو (فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری‌های سبز،AOP، …)

فناوری‌های غشا و جداسازی (بیوراکتور غشایی، جذب سطحی،…)

واکنش ‌های شیمیایی و پدیده‌های انتقال در تصفیه فاضلاب و بازیافت آب

مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندها

کنفرانس، در محل پردیس مرکزی دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت http://awtr.ut.ac.ir مراجعه نمایند.