پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۳۰۰ نفر از محققان

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۸ مبلغ ۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۳۰۰ نفر از محققان که مدارک آنها تا نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال
۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام
داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

این کارگروه در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۸ مبلغ ۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به
۳۰۰ نفر از محققان که مدارک آنها تا نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید
شده، پرداخت کرده است.

همچنین تعداد ۴۱ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری که تا قبل از برگزاری پنجمین
همایش دانشجویی فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش دوم پایان‌نامه آنها
توسط ستاد دریافت و تأیید شده بود در این فهرست قرار داشتند که مبلغ حمایت
تشویقی خود و استاد راهنمایشان به صورت جداگانه به حساب‌های آنها واریز شد.
مابقی افرادی که در این همایش شرکت کرده‌اند که نیز سریعاً نسبت به ارسال
پایان‌نامه دفاع شده خود به ستاد برای داوری اقدام نمایند.

همچنین اسامی افرادی که مدارک آنها در نیمه دوم اردی‌بهشت ماه ۱۳۸۸ تأیید
شده‌اند، برای پرداخت به امور مالی ارسال و به‌زودی پرداخت خواهند شد. مبالغ
پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.
 

نوع حمایت تعداد (نفر) مبلغ (ریال)