ترمیم بافت عروقی با سلول‌های بنیادی و نانوذرات

طبق گفته‌ی دانشمندان در انگلیس، استفاده از نانوذرات پارامغناطیسی جهت رساندن سلول‌های بنیادی به جراحات عروقی- قلبی روشی جدید است که ظرفیت سلول‌ها را در ترمیم بافت آسیب‌دیده افزایش می‌دهد.

طبق گفته‌ی دانشمندان در انگلیس، استفاده از نانوذرات پارامغناطیسی جهت رساندن
سلول‌های بنیادی به جراحات عروقی- قلبی روشی جدید است که ظرفیت سلول‌ها را در
ترمیم بافت آسیب‌دیده افزایش می‌دهد.

این محققان توضیح می‌دهند که در این روش ابتدا سلول‌های بنیادی پیشرو اندوتلیال
(endothelial) – سلول‌های بنیادی که در درمان جراحات عروقی مهم هستند- به صورت
مغناطیسی با نانوذرات اکسید آهن حاوی عامل درمانی، برچسب‌گذاری می‌شوند و سپس
با استفاده از یک مغناطیس در خارج از بدن به شریان آسیب‌دیده رسانده‌ می‌شوند.

این دانشمندان با این روش تمرکز سلول‌های بنیادی در جراحات عروقی- قلبی موش‌ها،
را پنج برابر کردند. آنها همچنین در یک سیستم آزمایشگاهی ( که در آن نانوذرات
در یک سیال غوطه‌ور شده و رفتارشان مشاهده می‌شود.) رساندن هدفمند سلول‌های
بنیادی را شش برابر کردند.

این روش برای اولین بار برای نشانه‌گذاری سلول‌های بنیادی و رساندن آنها به
اندام‌ آسیب‌دیده به‌کار رفته است و همچنین عامل درمانی به‌کار رفته، مورد
تأئید وزارت غذا و داروی آمریکا بوده و هم‌اکنون در تصویربرداری تشدید مغناطیسی
(MRI) استفاده می‌شود.

دکتر مارک لیتگو از مرکز تصویربرداری زیست‌پزشکی پیشرفته دانشگاه کالج لندن می‌گوید:
با توجه به تأیید مواد به‌کاررفته در این روش توسط وزارت غذا و داروی آمریکا می‌توان
آن را در درمان بیماری‌ها در طی ۳ تا ۵ سال آینده به‌کار برد. با تزریق منظم
این نانوذرات مغناطیسی می‌توان عملاً به درمان حملات قلبی و جراحات عروق قلب
پرداخت.

این فن‌آوری جهت بهبود و درمان سایر سلول‌های بدن هم می‌توانند مورد استفاده
قرار گیرد. این شیوه تنها به سلول‌های آسیب‌دیده‌ی بدن محدود نمی‌شود و جهت از
بین بردن تومورهای سرطانی هم کاربرد دارد.

این روش از آن جهت مؤثر است که بواسطه‌ی حضور نانوذرات مغناطیسی سلول‌های مورد
نظر می‌توانند در مکان معینی در بدن تا حد غلظت بسیار بالا متراکم گردند. با
کاربرد همزمان MRI می‌توان عملکرد سلولی را حین تزریق به بدن نیز دنبال کرد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی The Journal of the American College of Cardiology:
Cardiovascular Interventions منتشر شده‌است.