فیلم‌های نازک و مواد متخلخل

موسسه Research and Markets به تازگی گزارشی با عنوان «فیلم‌های نازک و مواد متخلخل» منتشر کرده است. این گزارش دربرگیرنده بررسی مقالات اولین همایش بین‌المللی فیلم‌های نازک و مواد متخلخل است.

موسسه Research and Markets به تازگی گزارشی با عنوان «فیلم‌های نازک و مواد متخلخل»
منتشر کرده است. این گزارش در برگیرنده بررسی مقالات اولین همایش بین‌المللی فیلم‌های
نازک و مواد متخلخل است.

هدف از تهیه این گزارش، بررسی آخرین یافته‌های علمی و چالش‌ها و فرصت‌های کنونی
حوزه آینده‌دار مواد متخلخل و فیلم‌های نازک است.

برخی از محورهای اصلی این گزارش عبارتند از: پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های رسوب‌گذاری؛
تعیین مشخصات فیلم‌های نازک؛ کاراسازی و تعدیل سطوح؛ فیلم‌های نازک مغناطیسی و
چندلایه‌ها؛ فناوری‌نانو و مواد نانوساختار؛ رویکردهای جدید در فیلم‌های نازک؛ فیلم‌های
نازک ارگانیک (پلیمرها، ملکول‌های زیستی و …)؛ مواد متخلخل و کاربردها؛ ساختار
فیزیکی و شیمیایی سطوح و فیلم‌های نازک؛ ادوات چند لایه و منفرد (حسگرها، فتوولتایک،
اپتوالکترونیک)؛ تکنیک‌های رشد و کاربرد آنها در فیلم‌های نازک؛ فیلم‌های نازک و
کاربردهای فتونیک؛ ادوات زیست‌محیطی مرتبط با فیلم نازک؛ مواد جدید؛ مدل‌سازی و
شبیه‌سازی.

متن کامل این گزارش به قیمت ۱۶۷ یورو قابل خریداری است.