انتشار کتابی جامع در زمینه فناوری‌نانو

استورات لیندسی، استاد و رئیس موسسه طراحی زیستی مرکز فیزیک زیستی ملکولی منفرد، اولین راهنمای جامع را در حوزه فناوری‌نانو منتشر نمود.

استورات لیندسی، استاد و رئیس موسسه طراحی زیستی مرکز فیزیک زیستی ملکولی منفرد، اولین راهنمای جامع را در حوزه فناوری‌نانو منتشر نمود.

این کتاب به طور خلاصه این رشته نوظهور را که در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده، ارائه کرده است و حوزه‌‌هایی مانند توالی DNA، ماشین‌آلات ملکولی، نانوکریستال‌ها و میکروسکوپ‌های مختلف را تشریح نموده است.

«مقدمه‌ای بر فناوری‌نانو» عنوان کتابی است که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده و برای محققان و دانشمندان کشورهای مختلف، به طور ویژه، ویژگی‌های علوم نانو را تشریح نموده است.

لیندسی در تشریح انگیزه انتشار این کتاب می‌گوید، هدف از انتشار کتاب فوق بررسی این حوزه تحقیقاتی بکر و تشریح مفاهیم فیزیک زیستی برای دانشجویان مستعد است. این کتاب، رشته‌های مختلف و پدیده‌های کوانتوم پایه، ابزارهای تجارت و کاربردهای نانومقیاس را منسجم کرده است.

کتاب فوق حاصل مجموعه سخنرانی‌های استاد در زمینه علوم نانو طی سالیان گذشته و درون‌دادهای با ارزش ناشی از بازخورد دانشجویان این حوزه بوده است.

به گفته نویسنده کتاب، آنچه که در مقیاس نانو روی می‌دهد دربرگیرنده الزاماتی برای رشته‌های شیمی، زیست‌شناسی، فیزیک، علم مواد و مهندسی است. با این همه، قلمرو فناوری‌نانو فاقد کتابی جامع است تا عناصر مختلف این حوزه را باهم درآمیزد.