کارگاه آموزشی فناوری نانو در پزشکی و جنبه‏های ایمنی مربوط به آن

اندیشگاه نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاه یک روزهای با عنوان – فناوری نانو در پزشکی و جنبه‏های ایمنی مربوط به آن – را روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ با همکاری کمیته نانوی معاونت غذا و داروی این وزارتخانه و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برگزار می نماید.


اندیشگاه نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاه یک روزه‌ای با عنوان “فناوری نانو در پزشکی و جنبه‏های ایمنی مربوط به آن” را روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ با همکاری کمیته نانوی معاونت غذا و داروی این وزارتخانه و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برگزار می‌نماید.

 این کارگاه با هدف آگاهی دادن و آموزش کارشناسان معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با محوریت ایمنی محصولات نانویی برگزار می‌گردد.

محورهای کارگاه

  • ارائه کلیات مربوط به فناوری نانو
  • ارائه کاربردهای فناوری نانو در پزشکی و بهداشت
  • آشنایی با تجهیزات شناسایی و آنالیز نانومواد و نانومحصولات
  • ضرورت تدوین استانداردهای ایمنی در فناوری نانو
  • معرفی فعالیت های جهانی در حوزه بررسی ایمنی در فناوری نانو
  • روش‌های سنجش سمیت و ایمنی نانومواد و محصولات فناوری نانو

 کارگاه در سالن جلسات ساختمان شماره ۲ معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیان، پلاک ۲۴ برگزار می‌گردد و مخاطبان آن صرفاً کارشناسان معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت هستند.