چیدمان نانوذرات: ایجاد شبکه

محققان با بهینه‌سازی شرایط در روش لیتوگرافی تبخیری، توانستند شبکه‌هایی حاوی میکروسیم بسازند که در آن هدایت و ارتباط بیشتر از شبکه‌های فعلی ‌باشد.

محققان با بهینه‌سازی شرایط در روش لیتوگرافی تبخیری، توانستند شبکه‌هایی حاوی
میکروسیم بسازند که در آن هدایت و ارتباط بیشتر از شبکه‌های فعلی ‌باشد.

در قیاس با روش‌های لیتوگرافی فعلی نظیر فتو لیتوگرافی، لیتوگرافی نرم و نانوچاپ،
لیتوگرافی تبخیری بسیار ارزان‌تر و زیست‌سازگارتر است. به همین دلیل محققان
استرالیایی و سنگاپوری به بهینه کردن این روش پرداختند. آنها روی شیشه شبکه‌های
میکروسیمی ایجاد کردند که می‌تواند جایگزین مناسب و ارزانی برای پوشش‌های استاندارد
اکسید قلع ایندیوم به شمار رود.

محققان این پروژه ابتدا با استفاده از میکروذرات، الگوی دلخواهی را روی بستری ایجاد
کردند و پس از آن، روی آن را محلولی حاوی نانوذرات ریختند و اجازه دادند تا این
محلول به‌تدریج کاملاً خشک شود. کشش سطحی موجب می‌شود محلول در حین خشک شدن به‌صورت
خطی شکل گیرد و نانوذرات به‌صورت پلی میان میکروذرات قرار گیرند و نانوسیم‌هایی را
ایجاد کنند. پس از خشک شدن کامل محلول، محققان میکروذرات را از سیستم خارج کردند که
در نهایت شبکه‌ای از نانوذرات طلا باقی ‌ماند.

شکل این شبکه به الگوی اولیه‌ی میکروذرات بستگی خواهد داشت، بنابراین به‌راحتی می‌توان
شکل‌های مختلفی را با این روش ایجاد کرد. محققان دریافته‌اند که با افزودن
سورفاکتانت، افزایش دما و اعمال پلاسمای اکسیژن، می‌توان هدایت و ارتباط میان این
شبکه را بهبود داد. آنها معتقدند با بهینه کردن این عوامل می‌توان میکروذرات و
تشکیل پل نانوذرات را تثبیت کرده، شبکه‌ای کامل را ایجاد کرد.

این روش‌ در حال توسعه به سطحی است که بتوان از آن در فرایندهای تولید استفاده کرد.