برندگان سی و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو

قرعه کشی شرکت‏کنندگان در سی و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این شماره تعیین شدند.


قرعه کشی شرکت‏کنندگان در سی و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این شماره تعیین شدند.

 

 برندگان جایزه مسابقه شماره سی و هفتم

فاطمه زینلی ( اصفهان )، افسر مهمینی ( همدان )، مریم صادق زاده ( گیلان )، ابراهیم رستمی ( خوزستان )، ناهید اولیایی ثانی ( کرج )، سید علی مهدوی ( خراسان رضوی )، شهریار کاظم پور ( مازندران )، احمد علیپور ( مازندران )، محسن نژاد میرشکار ( زاهدان )، پروین هیبتی ( شهرکرد )، الهام مسافری ( قم )، اکرم طاهریان ( اصفهان )، زهرا اصبعی ( بوشهر )، مهدی باقریه ( نیشابور )، جعفر مهرعلی ( سمنان )، فریدون دلشاد سرچشمه ( تهران )، امیر حسین منزوی ( تهران )، نگار معتکف ( تهران )، افسانه حسین زاده ( رشت )، کاظم علیزاده ( مشهد )

 

 برندگان یک سال اشتراک رایگان ماهنامه فناوری نانو- مسابقه شماره سی و هشتم

محسن تقی خانی ( تهران )، سید سجاد جعفر پور ( کاشان )، مصطفی شیخ ( اصفهان )، سمیه ابراهیم زاده ( اردبیل )، نجمه احمدپور ( خراسان رضوی )، افسانه قدسی ( سنندج )، سارا لشگری ( ورامین )، محمد رضا بگری ( خوزستان )، فاطمه عباسیان ( مازندران )، داوود مرادی ( تهران )، آسیه باقر زاده ( اصفهان )، زهرا یزدانیان ( تهران )، زهرا عموآقایی ( اصفهان )، حامدبذرکار ( مشهد )، الهام حیدرزاده ( اصفهان )، مرضیه کاظمی اصفهانی ( خراسان شمالی )، مهناز مرادی ( زنجان )، نادر سوری ( همدان )، هشمت اله سلیمانی ( خرم آباد )، غضنفر غلیاف ( بابلسر )

 

مسابقه پیامک فناوری نانو که هر هفته همراه با مجله پیام نمای فناوری نانو، از صفحه ۸۰۱ پیام نمای شبکه دوم سیما منتشر می شود، در هر مسابقه به ۴۰ نفر از شرکت کنندگانی که پاسخ درست مسابقه پیامک فناوری نانو را به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال کنند، جوایز نفیسی به همراه اشتراک یکساله ماهنامه فناوری نانو اهدا می‏گردد.

 

 جوایز برندگان مسابقه پیامک فناوری نانو هر یک ماه یک بار ارسال می‏شود.

علاوه بر برندگان هفتگی، هر ماه به قید قرعه، به سه نفر از کسانی که بتوانند به هر ۴ مسابقه آن ماه پاسخ درست را ارسال کنند، ربع سکه بهار آزادی اهدا می‏گردد.