آموزش باکتری‌ها برای ساخت نانوهرم

یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاه نانوربات دانشگاه مونترال، برای اولین بار موفق به تربیت باکتری‌های زنده شدند که آنها یک نانوهرم را بسازند.

پژوهشگران کانادایی از باکتری‌های مغناطیسی برای ساخت نانوهرم استفاده کردند. این باکتری‌ها با داشتن یک قطب‌نمای درونی دانشمندان را قادر می‌سازند تا با اعمال میدان مغناطیسی آنها را تحت کنترل خود درآورند. باکتری‌های مغناطیسی با داشتن دم شلاقی‌شکل می‌توانند نیرویی در حد ۴ پیکونیوتن را ایجاد کنند. این گروه با استفاده از میدان مغناطیسی تحت کنترل کامپیوتر، باکتری‌های مغناطیسی را به‌صورت گروهی به جنبش واداشتند.

در این پروژه که در دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال انجام شد، باکتری‌ها چندین نانوآجر اپوکسی را حمل کرده، آنها را برای ساخت هرم به‌کار گرفتند. ساخت هرم در ۱۵ دقیقه به پایان رسید. مشابه همین روش برای هدایت دسته‌ای از باکتری‌ها در جریان خون یک موش به‌کار گرفته شد.

ساخت یک ساختار به‌وسیله‌ی باکتری‌های تحت کنترل، افق تازه‌ای در پزشکی و بیومهندسی ایجاد کرده‌است. هدف نهایی پژوهشگران، ایجاد امکان استفاده از باکتری‌های مغناطیسی در بافت‌های زنده است، به‌نحوی که بتوان آنها را در جریان خون به‌حرکت درآورد. با این کار می‌توان داروها را مستقیماً به قلب تومورها برد و یا در ترمیم ارگان‌های داخلی از آنها کمک گرفت.

این کار از سال ۲۰۰۷ (زمانی که این گروه تحقیقاتی برای اولین بار یک نانوربات مهارنشده را از درون رگ‌های خونی یک حیوان زنده عبور دادند) مورد توجه قرار گرفت. کار جدید آنها مربوط به ساخت یک ربات خودگردان کوچک بود که به‌وسیله‌ی میکروتراشه و قطعات الکترونیکی دیگر کنترل می‌شد.